Utstilling:
Oslo bys arkitekturpris

2015 - 2018

Oslo bys arkitekturpris deles ut årlig og har som mål å løfte frem den nyeste og beste Oslo-arkitekturen, samt å stimulere til økt interesse for arkitektur og byutvikling. De beste kandidatene vises i en utstilling på Rådhusplassen i forbindelse med prisutdelingen. Utstilling skal presentere den nye Oslo-arkitekturen for Oslos befolkning og skape engasjement og oppmerksomhet rundt arkitekturprisen.

DSC_9290.jpg

Utstillingen er i 2015, 2016, 2017 og 2018 utarbeidet av
Kulturbyrået Mesén, Line Solgaard Arkitekter as og Sebastian Sanders

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten

DSC_9205.jpg
DSC_9305.jpg
 

Rådhusplassen er et stort og åpent sted som vi ønsket å bryte ned i romlige sekvenser i en menneskelig skala. Vi ville tilby publikum en opplevelse av rom som understreker arkitekturens påvirkning på oss. Utstillingene i årene 2015-2018 tok utgangspunkt i prosjektets kjernebudskap, arkitektur, og på en intuitiv og enkel måte understreket arkitekturens evne til å skape romlige opplevelser.

Utstillingskonseptet for 2017, “Reisverk”, presenterte utstillingen som en serie byggverk i sin reneste form; nesten som arkitektens skisse av reisverket til et bygg, ønsket vi å skape en illustrasjon av arkitektur som ramme for formidlingen. Utstillingskonseptet, laget med tre som byggematriale, fungerte med andre ord som en arkitektur i seg selv. Utstillingen i 2018 videreførte konseptet fra 2017, men i ny og fargesterk drakt, med reisverk av tre malt i blått.

_DSC0839_edt.jpg
 
DSC_0513.JPG
 
 

Utstillingen i 2016, “Den røde løper”, ble utformet i rødfarget plass-støpt betong. Dette var et nytt element i utstillingen: Betong, som er et allsidig materiale og er et av de mest brukte byggematerialene i verden i vår tid. Den røde løperen skaper assosiasjoner til celebre situasjoner hvor kjente mennesker og modeller fremheves på den røde løper både for å sees, men også skape relasjon og møter mellom “stjernene” og publikum. 

Takk til Unicon for rød betong til “Den røde løper” (2016).

DSC_0179.jpg
 
arkitekturprisen-1.jpg

Utstillingen “Paviljonger 2015” ble utformet i stål med utgangspunkt i arkitektenes strek-skisser der hver av de nominerte prosjektene fikk en unik presentasjon i den romlige installasjonen.