Mer kunst!

Kunsten må få en større plass i våre felles omgivelser slik at samfunnet vårt står bedre rustet for fremtidens utfordringer.

Read More
WebComment