Kort oppsummert: Kulturrådets årskonferanse 2018

Kunst og kultur i miljøkrisens tid.

BERGEN, 20.NOVEMBER 2018

krkonf_.jpg

I presentasjonen av konferansen lovet Kulturrådet at vi gjennom innlegg, paneldebatter og kunstneriske innslag ville få belyst tematikken kunst og kultur i miljøkrisens tid. Etter å ha deltatt på konferansen i går sitter vi igjen med mange inntrykk, noen nye perspektiver og problemstillinger som forhåpentligvis fører til handling og endring. Tiden får vise om denne konferansen får samme betydning som fjorårets årskonferanse med tittel “Samisk vrede”.

Temaet ble i følge Kulturrådet valgt fordi det i søknader til Kulturrådet er vist stor interesse og engasjement for miljøfokus blant kunstnere og kulturbransjen. Temaet kommer altså fra feltet selv, og slik vi opplevde det var deltakerne opptatt av å få presentert/diskutert gode praktiske løsninger og råd til hvordan man kan bidra i miljøkampen. Det er et enormt stort tema med mange faglige/kunstfaglige vinklinger og meninger, og vi sitter igjen med et innblikk i fragmenter av de ulike problemstillinger og praksiser. Et eksempel var hvordan man kan gjøre konferansedeltakelsen så miljøvennlig som mulig - hvor vi ble presentert for et videoinnlegg av kanadiske Robert Janes fra Coalition of Museums for Climate Justice, fremfor at han selv hadde tatt flyturen for å snakke på konferansen. Politiker, scenekunstner og medlem av Kulturrådets Faglig utvalg for dans Lisa Nøttseter holdt et flammende innlegg i panelet om Hvordan finne språk for situasjonen? Hvor hennes påstand var at kunsten og kunstnerne ikke kan løse miljøkrisen, men man må jobbe politisk, og oppfordret oss alle til å melde oss inn i et parti. I følge Nøttseter driver man i kunstfeltet med hviskeleken og snakker i et ekkokammer til folk som stort sett har de samme meningene som en selv og det kommer det ingenting ut av. Dette er en interessant og på mange måter problematisk påstand, som det var synd at ikke ble plukket opp og diskutert videre under konferansen. Det er på noen måter en devaluering av kunstens kraft som forble uimotsagt. Og det finnes jo gode eksempler på hvordan kunst og kulturuttrykk har gjort en endring og påvirket folks handlinger og meninger.

Kulturrådet lanserte en ny støtteordning under konferansen: Prosjektstøtte til Miljø- og klimakrise - kunst og kultur. Ordningen skal støtte kunstproduksjon, prosjekter og praksiser som tematiserer og gir forståelse og nye innsikter knyttet til miljø- og klimaspørsmål, og som skaper debatt og engasjement i ulike fagmiljøer og i en større offentlighet. Vi kan love søknad fra oss.

Vi er spent på om Kulturrådet følger opp innspillet om å lage et grønt veikart for kulturlivet. Vi lurer på hvordan vi på en god måte kan involvere/invitere miljøorganisasjoner i kunstprosjekter. Det var tankevekkende å høre Bård Vegar Solhjell i WWF sin kommentar om at kunst- og kulturfeltet er mer dystopisk på vegne av miljøet enn miljøbevegelsen og næringslivet. Vi er inspirert til å utarbeide en miljøvisjon for selskapet. Vi setter i gang arbeidet og vil dele vår visjon når den foreligger.

Takk for interessante kunstneriske innslag, vi lot oss imponere av kunstnere som for eksempel Amund Sjølie Sveen/Slagr, Jana Winderen og Elin Már Øyen Vister.

Takk til Kulturrådet for en interessant konferanse med et viktig tema!


Web