2018 i bilder

I 2018 har vi jobbet fra Kirkenes i nord via Stavanger i vest til Østlandet med Nord-Odal, Larvik og selvfølgelig Oslo. Kortfilmen vi produserte sammen med billedkunstner Shwan Dler Qaradaki har blitt vist langt utenfor Norges grenser (i Brasil, Italia, Tyskland, USA), og godt samarbeid med Finsk-norsk kulturinstitutt har resultert i finsk videokunst på Operataket på Oslo kulturnatt.

Vi ser med spenning frem til 2019, året hvor Oslo er europeisk miljøhovedstad, og håper denne internasjonale markeringen skaper nødvendige ringvirkninger for det grønne skiftet i byen vår. Vi vil i 2019 forsette  å utvikle, produsere og formidle kunstprosjekter med fokus på relevans og kvalitet. Vi har også satt oss et mål om å utvikle en miljøstrategi for arbeidet vårt. Kunst spiller en sentral rolle og bidrar til å skape engasjement og dialog der folk ferdes, og miljøproblemstillinger er en viktig del av dette.

 
 
 
 
 
 
Web