Kulturbyrået Meséns innspill til kommunal arrangementsstrategi til Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet

P1130057.jpg

Byrådet i Oslo skal fremme en kommunal arrangementsstrategi og ønsker innspill fra arrangørene. I denne bloggposten kan dere lese våre innspill som vi presenterte på innspillsmøtet. 

Vi takker Byrådet for invitasjonen til å komme med innspill til arrangementsstrategien. 

Vi i Kulturbyået Mesén jobber ut fra den overbevisning om at kunsten har en viktig verdi og relevans i vårt samfunn og vi mener at kultur-, idretts- og frivillighetsarrangementer er med på å gjøre våre felles rom mer demokratiske og interessante. Derfor er tilstedeværelse av denne typen arrangementer viktig å arbeide for. 

For at Oslo kommune skal bli en enda bedre arrangementsby for arrangører foreslår vi følgende fem punkter:

  1. Skape ett møtepunkt for informasjon i Oslo kommune for arrangører
    Ett møtepunkt med en god og avklart organisering for arbeid med informasjon, for å motta og kanalisere initiativ, for å skape møter og videre dialog mellom de ulike aktørene både internt og eksternt.
  2. Forutsigbar og rask behandling av søknader for bruk, tillatelser og søknader om støtte
  3. Det bør ikke være kostnader til leie av kommunal grunn for ikke-kommersielle tiltak
  4. Kommunen bør jobbe med å utvikle tilrettelagte arenaer for arrangementer
    Arenaer hvor grunnleggende infrastruktur er enkelt tilgjengelig, som strøm, vann o.l.
  5. Kommunen bør jobbe med å utvikle god, samordnet og enkelt tilgjengelig formidling og synliggjøring av arrangementene
Web