En gratulasjon og en hyllest!

Til Oslo Kvinnelige Handelsstands Forenings Stiftelse
fra Kulturbyrået Mesén

Fra markeringen av Oslo Kvinnelige Handelsstands Forenings Stiftelses 30 års-jubilum, 19. oktober 2017.

Fra markeringen av Oslo Kvinnelige Handelsstands Forenings Stiftelses 30 års-jubilum, 19. oktober 2017.

Da vi etablerte Kulturbyrået Mesén for 18 år siden, fikk vi støtte fra étt sted, nemlig Oslo Kvinnelige Handelsstands Forenings Stiftelse. Deres støtte var vesentlig for oss i vår oppstarts/gründerfase: Vi fikk noe økonomi inn til å arbeide med etableringen av selskapet, men vel så viktig var det at stiftelsen med sitt kompetente styre viste at de hadde tro på oss og prosjektet Kulturbyrået Mesén. Når vi nå ser tilbake, etter 18 års drift av selskapet, var denne anerkjennelsen vesentlig.

I år feirer Oslo Kvinnelige Handelsstands Forenings Stiftelse 30 års-jubileum. Denne relativt ukjente, men dog så viktig stiftelsen, har sitt utspring fra Kvinnesaksforeningen og deres viktig arbeid for kvinners rettigheter i arbeidslivet i Oslo helt tilbake til 1800-tallet. Dette kan vi lese på deres nettsted:
 

Oslo Kvinnelige Handelsstands Forening ble stiftet 20. mars 1890. Den hadde sitt utspring fra Kvinnesaksforeningen. Kvinnene ville bygge opp en effektiv organisasjon for å ivareta sine interesser. Foreningen ble stiftet som en fagforening.

Kvinnene ville ivareta den kvinnelige handelsstands interesser
I 1890 da foreningen ble stiftet var gjennomsnittsinntekten for kvinner betydelig lavere enn for menn. Arbeidsdagen lang, 12 – 13 timer pr dag. Det var ingen overtidsgodtgjørelse eller ferie, ikke lønn under sykdom eller sosiale goder. Arbeidstiden varierte fra 56 – 102 timer i uken. Det ble gjort store anstrengelser for å rette på de verste misforhold i lønninger og arbeidsvilkår, men uansett anstrengelsene tok det tid før det ble resultater.
Foreningen beskjeftiget seg ikke i saker av generell næringspolitisk karakter, men om kvinnenes interesser, herunder:

  • Forbud mot barnearbeid
  • Regulert arbeidstid
  • Lønnsreguleringer
  • Kvinners stemmerett
  • Lønn under sykdom
  • Rett til ferie
  • Alderspensjon
  • Overtidsbetaling

Kulturbyrået Mesén gratulerer Oslo Kvinnelige Handelsstands Forenings Stiftelse med 30 års jubileumet, og er stolt av å være en av de bedriftene som denne historisk viktige organisasjonen har valgt å satse på.
 

mona olsen