Fra åpningen av kunstverket "Unknown Numbers": Appell fra en iransk fengselscelle

Jila Hassanpour foran portrettet av Adnan Hassanpour   © Photographer Trond Isaksen / Statsbygg

Jila Hassanpour foran portrettet av Adnan Hassanpour  © Photographer Trond Isaksen / Statsbygg

Under åpningen av kunstverket Unknown Numbers  av Johannes Høie og Shwan Dler Qaradaki, leste Jila Hassanpour opp en hilsen fra sin bror, Adnan Hassanpour. Han er en av de portretterte ytringsfrihetsforkjemperne i det 60 meter lange og 4 meter høye kunstverk som er viet ytringsfrihet. Adnan Hassanpour er en kurdisk journalist som ble dømt til døden i Iran i 2007 for spionasje og separatistpropaganda og har sittet i fengsel siden dette. Straffen ble senere omgjort først til 30 år og til slutt til 16 års fengsel, og nå diskuteres det om han kan bli løslatt etter § 134 i det iranske lovverket. Denne paragrafen åpner for at han kan settes fri uten betingelser og prøveløslatelse etter 10 år i fengsel.


En hilsen fra Adnan Hassanpour

“Jeg er selvfølgelig veldig glad for å ha blitt portrettert ved siden av sterke og betydningsfulle mennesker som har kjempet og kjemper for menneskerettigheter og fred i verden. Mennesker som prøver og har prøvd å finne en fredelig løsning i sin kamp mot urett.

Jeg er derfor både glad og stolt av å være en del av dette kunstverket. Jeg vil gjerne sende en stor takk til både kunstnerne og andre ansvarlige som har gjort dette prosjektet mulig. Jeg håper det symbolske i verket blir en realitet i en nær fremtid, at de ulike menneskerettsforkjempere står side om side og kjemper for fred, rettigheter og demokrati og at vi kan samarbeide for at disse verdiene skal gjelde for hele verden.

Midtøsten er preget av terrorisme. Det er flere områder og land i andre verdensdeler som er preget av konflikt, men ingen steder er preget av dette på samme måte som Midtøsten. Jeg håper at verdensmakter og menneskerettighetsorganisasjoner kan jobbe sammen med enkeltindivider for å nå målet: fred og rettferdighet. Vi må finne en verdensomfattende løsning! For å gjøre slutt på terrorisme, trenger vi et internasjonalt samarbeid, gjerne der Nobels Fredssenter kan ha en sentral rolle, gjennom deres arbeid for å synliggjøre betydningen av ytringsfrihet og menneskerettigheter. 

I Iran ønsker de aller fleste fredelige løsninger på problemene, de ønsker ikke krig og blodbad. De reformvennlige bevegelsene i Iran har de siste årene vist at folket ønsker endringer gjennom fagbevegelser og andre sivile bevegelser: en løsninger gjennom dialog og demokratiske tiltak. Jeg håper at disse bevegelsene vokser og får den nødvendige kraft, slik at vi etter hvert kan ta avstand fra undertrykkelse og urettferdighet. Vi kan også bygge et demokratisk samfunn, slik man har i mange land, deriblant i Norge. Vi i Iran bør også kunne nyte de mest naturlige rettighetene alle mennesker skal ha i livet, - deriblant og selvsagt ytringsfriheten.”
 
Verket Unknown Numbers er malt rett på Fredsveggen utenfor Nobels Fredssenter, og består av store, monumentale portretter sammen med grafiske kommentarer til ytringsfrihetens kår i verden i dag. Kulturbyrået Mesén er kurator og produsent for Nobels Fredssenter | Nobel Peace Center.

Web