Rotvälta av Sandra Norrbin

I Sandra Norrbin sitt kunstprosjekt Rotvälta har en 100 år gammel furu blitt dratt opp med roten og plassert opp ned foran fasaden på Oslo S. Gjennom denne dramatiske handlingen blir treet et symbol på vår egen og verdens sårbarhet i dag.

Sandra Norrbin knytter treet til en opplevelse av det å miste fotfeste i større forstand. Hendelsen representerer grobunnen for det nye og uforutsette som oppstår i det tyngdekraften trosses. Vi mennesker trenger å ha kontakt med bakken for å holde balansen, men Norrbin poengterer at en storm som rokker ved fundamentet vårt kan være nødvendig for vår videreutvikling. Her spiller også vårt avhengighetsforhold til naturen inn. Hvordan ville vi ha klart oss uten trærne og skogen?

Sandra Norrbin sier selv: 

Jeg anser det som nødvendig å ofre dette ene treet for å vise hvor brutal verden er. Jeg tror vi må tåle å se virkeligheten i øynene for å forstå at vi må tenke oss om og ikke gjøre de samme feilene gang på gang, før det er for sent å snu. Vi må minne folk om hvor brutal verden er. Treet er et rop om hjelp fra naturen og menneskene. Det er nøyaktig så brutalt og gjør nøyaktig så vondt som treet på Oslo S viser.

Det har vært en lang prosess og mange utfordringer fra idé til ferdig kunstverk. Det er ikke en enkel sak å dra opp en 100 år gammel furu med røttene og plassere den i det offentlige rom. Det er ikke gitt at oppdragsgiver ser det samme som oss når vi foreslår å sette en furu opp ned på Oslo S, men det gjorde ROM Eiendom. De så både det storslåtte og det sårbare i dette prosjektet og ønsket det velkommen til Oslo S!

Billedkunstner Sandra Norrbin og kunstprodusent Vibeke Christensen måtte finne løsningen på en rekke oppgaver for å få prosjektet i havn. Vi trengte et stort tre og vi ønsket at roten skulle være godt synlig over fasaden på Oslo S. Det måtte være tungt nok og det måtte sikres godt. Hvem kunne bistå oss i dette arbeidet? Hvem ville være med på et så «crazy» prosjekt? Hvem hadde erfaring? Har noen gjort dette før?

Det tok 6 måneder å planlegge og produsere verket. Tett samarbeid mellom kunstprodusent, kunstner og de andre involverte var helt nødvendig for å sikre god fremdrift og kvalitet i alle ledd, fra sveisefirma, rådgivende ingeniør, transportører og brannvesen til grunneier og velvillige naboer.

Vibeke Christensen, kunstprodusent Kulturbyrået Mesén

Her kan du se video fra prosessen: