Trenger kunsten flere arenaer?

Fra prosjektet Gatekunst på Grorud t-banestasjon med kunstner Anders Gjennestad, elever og lærere fra Mash Motorsenter på Rommen i 2012. Foto: Anita Hillestad.

Fra prosjektet Gatekunst på Grorud t-banestasjon med kunstner Anders Gjennestad, elever og lærere fra Mash Motorsenter på Rommen i 2012. Foto: Anita Hillestad.

I disse dager er det 4 år siden vi opprettet bloggen Hva gjør vi i Groruddalen?. Med 3-årig støtte fra Kulturrådet ønsket vi å utforske og jobbe med stedsspesifikke og temporære kunstprosjekter utendørs i Groruddalen. Samtidig ønsket vi å etablere en plattform for formidling av kompetanse, kunnskap og erfaringer til det profesjonelle kunst- og kulturfeltet. 

"Follow the money" - et kunstprosjekt om Norges oljerikdom av Minna Henriksson og ungdom fra Romsås, i 2013. Foto: Una Line Ree Hunderi.

"Follow the money" - et kunstprosjekt om Norges oljerikdom av Minna Henriksson og ungdom fra Romsås, i 2013. Foto: Una Line Ree Hunderi.

Bloggen var relevant da den ble skrevet, og fulgte både utviklingen og gjennomføringen av en rekke prosjekter fortløpende. I dag fungerer den som et arkiv for prosjektene vi gjennomførte.

I årene 2009 til 2014 kuraterte og produserte vi 15 prosjekter i offentlige rom i Groruddalen, sammen med 19 kunstnere og et enda større antall deltakere, støttespillere og samarbeidspartnere. Prosjektene har til felles at de er temporære kunstverk i offentlige rom og “work in progress” som ble utviklet i samarbeid med et flerkulturelt publikum. 

Våre erfaringer og refleksjoner ble publisert i 2014 i kronikken Det frie kunstfeltet i offentlige rom. Hva gjør vi her?, skrevet av kunstprodusent Kristine Wessel. Konklusjonen fra den gang mener vi fremdeles er relevant: at det fortsatt er behov for flere arenaer for den visuelle kunsten som inkluderer en større og mer kulturelt sammensatt målgruppe. Det vil kreve at man politisk tør å satse på det frie kunstfeltet og gi det en posisjon i et godt samspill med offentlig forvaltning.

Fra prosjektet Landart på Ammerud med kunstnerne Ingunn Wright og Christian Bermudez og ungdom fra stedet i 2013. Foto: Vibeke Christensen.

Fra prosjektet Landart på Ammerud med kunstnerne Ingunn Wright og Christian Bermudez og ungdom fra stedet i 2013. Foto: Vibeke Christensen.

Web