Bye, bye 2016

2016 har vært et begivenhetsrikt år på mange plan; Noen av våre musikalske helter har forlatt oss, Brexit overrasket oss, Trump rystet oss og dessverre har the white supremacy markert seg og fått for mye politisk oppmerksomhet! Derfor har det å arbeide med kunst og ytring i offentlige rom for oss i Mesén fått en enda større betydning. Kunst i offentlige rom kan være en døråpner til en mer sammensatt opplevelse av våre omgivelser, og kan gi perspektiver til å forstå og tilnærme seg nærmiljø, byen og verden.

Vi vil ønske alle en riktig god jul, og har summert opp året med en kort oversikt over noen av de spennende og utfordrende prosjektene vi har jobbet med i 2016:

«Between pop music, terror and seduction» av Adel Abidin

Utstilling på Oslo S og Fotogalleriet

Camel Toe av Adel Abidin på fasaden av Oslo S.

Camel Toe av Adel Abidin på fasaden av Oslo S.

Videokunstneren Adel Abidin stilte ut for første gang i Norge i aug - nov 2016, og hans verk ble vist på Oslo S og på Fotogalleriet. Han er en sentral kunstner på samtidskunst-arenaen i Finland og høster anerkjennelse både nasjonalt og internasjonalt. 

Adel Abidins videoverk er humoristiske, absurde og byr på nye perspektiver på globale, sosiale, politiske og kulturelle spørsmål. Han bruker populærkulturelle referanser i mange av sine videoer. Ikoner som Marilyn Monroe, Michael Jackson og Paven figurerte i utstillingen, i tankevekkende og pussige situasjoner. Dette kunstneriske grepet gjør at Abidin når ut til et stort og bredt publikum. 

Les også «The Art Cowboy» - en samtale mellom Adel Abidin og Nina Strand. 

 

Videoinstallasjonen Cover-Up! inne på Oslo S.

Videoinstallasjonen Cover-Up! inne på Oslo S.

 

≪Unknown Numbers≫ av Johannes Høie og Shwan Dler Qaradaki
Fredsveggen // Nobels fredssenter

Også i 2016 hadde vi gleden av å jobbe sammen med Nobels Fredssenter. Verket
Unknown Numbers er et 60 meter langt og 3.5 meter høyt kunstverk av Shwan Dler Qaradaki og Johannes Høie. Verket er viet ytringsfriheten og består av store, monumentale portretter av ytringsfrihetsforkjempere som Carl von Ossietzky og Adnan Hassanpour, sammen med grafiske kommentarer til ytringsfrihetens kår i verden idag. 

≪Unknown Numbers≫ av Johannes Høie og Shwan Dler Qaradaki

≪Unknown Numbers≫ av Johannes Høie og Shwan Dler Qaradaki

 

Fotoroma

I 2016 har vi jobbet med prosjektet “FOTOROMA - raising awareness of Roma cultural diversity and building an intercultural dialogue through photography” i samarbeid med universitetet i Trvana, Slovakia. FOTOROMA består av fotoworkshop, bokutgivelse og utstillinger. Romungdom i to ulike landsbyer i Slovakia har deltatt på en fotoworkshop ledet av fotografer som jobber innen kunst og dokumentar-feltet, og ungdommene har deretter dokumentert hverdagen sin. Et utvalg av bildene ble stilt ut i Slovakia, i tillegg laget vi en fotoutstilling som ble vist innendørs og utendørs på Høgskolen i Oslo og Akershus. Ved å ta utstillingen ut av gallerirommet og vise fotografiene på Høgskole-området fikk utstillingen et stort publikum av unge mennesker i deres egne, vante omgivelser.

Fra utstillingen på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Fra utstillingen på Høgskolen i Oslo og Akershus.

 

Mot uten grenser // Partnership for change

Mot uten grenser er del av et verdensomspennende kultur- og undervisningsprogram om menneskerettigheter med ungdom som målgruppe. Vi fikk i oppdrag å utforme og produsere en fotoutstilling i forbindelse med lanseringen av Mot uten grenser. Utstillingen ble laget som en frittstående  installasjon som publikum selv kan utforske; en 2 meter høy bok det er mulig bla i. Boken har store fotografier og korte tekster om menneskerettighetersforkjempere fra hele verden. Dette gir publikum et lite innblikk i 19 utvalgte personers kampsaker - også i Norge. Målet er at boken skal inspirere ungdom og vise dem at det nytter å bruke stemmen sin og stå opp mot urett. Boken kan flyttes og har blitt vist ulike steder i Norge.

 


Norsk Bergverksmuseum / Fotoji / Min by, din by

40 ungdommer fra Kongsberg norsksenter og Kongsberg videregående skole deltok på en fotoworkshop i november, i regi av Norsk Bergverksmuseum. Workshop-konseptet er utviklet av Kulturbyrået Mesén og Eivind Lentz med mål om å skape sosiale møteplasser for asylsøkere og innvandrere, der de møter byen både historisk og samtidig. Ved hjelp av Snapchat, Bitmoji og Pokemon Go, lagde deltakerne bilder som forteller nye historier om Kongsberg. Bildene skal bli til en utstilling som skal vises på offentlige møteplasser i byen og gi publikum et nytt blikk på Kongsberg.

 

«Shadowplay» av Jaakko Niemelä

Vi viste "Shadowplay" på Operataket under Oslo kulturnatt 2016. Den finske kunstneren har laget enkle animasjoner som inviterer folk til å delta. Folk kan lage egne skygger som blander seg med de animerte skyggene. Kanskje blir man usikker på hva som er animert og hva som er "virkelig"? 

Flere tusen publikummere tok turen i løpet av septemberkvelden og deltok i denne interaktive kunstopplevelsen og gjorde Shadowplay godt synlig både på Operataket og i sosiale medier.

 

«Rotvälta» av Sandra Norrbin
Rom for kunst

I kunstprosjektet Rotvälta rives et stort furutre opp med roten og plasseres opp ned foran fasaden på Oslo S. Gjennom denne dramatiske handlingen blir treet et symbol på vår egen og verdens sårbarhet i dag. Norrbins idéer bak verket Rotvälta favner bredt om endringsprosesser i naturen, men også til de endringsprosesser vi som mennesker gjennomgår.

“Jeg tror vi må tåle å se virkeligheten i øynene for å forstå at vi må tenke oss om og ikke gjøre de samme feilene gang på gang, før det er for sent å snu. Vi må minne folk om hvor brutal verden er. Treet er et rop om hjelp fra naturen og menneskene.” - Sandra Norrbin

mona olsen