Mer enn kvoter og grenser: Hva fatter vi om det å være flyktning?

“59,5 millioner flyktninger. 21,3 millioner flyktet over en landegrense. Slik er dagens tall. Hver av dem er en individuell skjebne skjult i statistikkens summering. Hver av dem har en historie”, sa Morten Krohg i august 2015 i sin tale til Shwan Dler Qaradaki, i forbindelse med en utstillingsåpning på Kunstnerforbundet. Vi bombarderes av tall og statistikk om flyktningeproblematikk. Men hva fatter vi om det å være flykning, om det å måtte forlate alt du har kjært, ta farvel med dem du elsker og vite at du kanskje aldri kan komme tilbake? Hensynsløshet, savn og lidelse. En flukt som kan ta flere år før den ender i Norge. Shwan Dler Qaradaki har viet sitt liv og kunstneriske virke til å fortelle oss denne historien gjennom tegning, maleri, foto, installasjon og video. Shwan kom til Norge som politisk flyktning i 1999 og har bodd her siden. Det tok ham tolv år å få varig oppholdstillatelse i Norge.

Shwan gir oss sitt blikk og perspektiv på krig, flukt og det å komme til Norge. Vi trenger det for å kunne forstå og diskutere noe mer enn kvoter, politisk byråkrati og grenser. Bruk litt av din tid til å høre på ham eller se hans verk. Har man først sett, så er det vanskelig å glemme.

 

Shwan Dler Qaradaki (født 1977 i Kurdistan) er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo. Han bruker ofte sin egen bakgrunn som politisk flykning i kunstverk som diskuterer identitet i en multietnisk og multikulturell verden. Som liberal muslim med kurdisk bakgrunn, og med femten års opphold i Norge befinner han seg innenfor et spenningsfelt av muligheter, tradisjoner, brudd og fordommer. Han er en mixed-media-kunstner, og tar i bruk det mediet han anser som relevant i forhold til innhold, med utgangspunkt i tegning, maleri, foto, installasjon og video. www.qaradaki.com

Han er aktuell med utstilling på Luleå kunsthall og deltakelse på Barents Spektakel.

WebComment