Kampanje for Norske Billedkunstnere

#utstillingsavtalen - nettside og sosiale medier

I 2015 fikk vi et interessant og viktig oppdrag fra Norske Billedkunstnere (NBK): NBK ønsket økt engasjement rundt kunstnerøkonomien, nærmere bestemt kunstneres arbeidsvilkår når de stiller ut på landets kunsthaller, kunstsentre og kunstforeninger. NBK ga oss oppdraget med å utvikle og lede en kampanje for å skape politisk bevissthet, og engasjere kunstnere og utstillingssteder til å stå solidarisk sammen og kjempe for økte midler fra fylkeskommuner og kommuner. NBK ønsket å bevisstgjøre kunstnere og utstillingssteder på at praksisen med lave/ingen honorarer til kunstnerne som stiller ut må ta slutt. 

A K Dolven ble for noen år siden kontaktet av NRK/Safari. NRK ønsket å intervjue Tracey Emin, og ba A K Dolven om hjelp til å opprette kontakt, siden de to var venner. Dolven ringte til Emin for å høre om hun ville stille opp, og Emins første reaksjon var: “What´s the fee?”. A K Dolven selv sier det slik: "Tracey Emin ba om det. Hun fikk det. Så - what´s the fee?”

Dette var en relativt komplisert og sammensatt utfordring. Vi valgte å forenkle og tydeliggjøre budskapet, og samtidig tilby plattformer hvor saken ble grundigere belyst. Et annet viktig poeng for oss var å tilby visuelle og tekstlige budskap som ville fungere i sosiale medier.

Vi utviklet nettsiden utstillingsavtalen.no med mye informasjon om tematikken og tips til hvordan folk kunne vise sitt engasjement på sosiale medier. Parallelt med dette jobbet vi sammen med NBK for at deres distriktsorganisisasjoner skulle arbeide lokalt ved å invitere kunstnere, lokalpolitikere, utstillingssteder og presse til dialogmøter om tematikken. Vi utviklet kampanjeverktøy, som visittkort med slagordet "Lønn for arbeid!", som ble benyttet både i møte med politikere og kunstnere. Foto av aktører som holder opp visittkortet, ble et symbol på at man støttet saken.

Vi engasjerte også et knippe kunstnere til å lage kommentarer til kampanjen i form av visuelle bidrag og kronikk. Kronikken «Ingen synes det er rart om kunstnere ikke får betalt» av billedkunstner Natasja Askelund kom på trykk i Dagbladet. De visuelle bidragene fra A K Dolven, Mette Hellenes, Jan Freuchen og Marcus Lantto ble brukt i en rekke annonser i kunsttidsskrifter i tillegg til deling i sosiale medier.

 

Mette Hellenes sitt kunstneriske bidrag til kampanjen #utstillingsavtalen.

 
 
WebComment