En sammensatt betydning av "hjem"

Kulturbyrået Mesén besøkte i forrige måned Göteborg International Biennal for Contemporary Art 2015 med "A story within a story...." som tittel.

Biennalen viste kunstnere som i sine verk skildrer erfaringer, handlinger og stemmer, individuelle som kollektive, som med et politisk engasjement løfter frem viktige historier i vår samtid knyttet til begrepene identitet, historiefortelling og hjem. 

 

På Hasselblad Center inne i Göteborgs Konstmuseums lokaler på Götaplatsen så vi installasjonen The Matter of Memory av Phoebe Boswell. Boswell hadde skapt et ladet rom med tegninger, animasjoner og installasjoner som til sammen kommuniserte fragmenterte fortellinger fra hennes liv og oppvekst. Hennes historie og hennes identitet er sammensatt og forankret i Kikuyu-kultur fra Kenya, britisk kolonialisme, opphold i midtøsten og livet nå i London. Boswells installasjon ga publikum en personlig inngang til utforskning av begrepet "hjem", i et rom som innbød til å sette seg ned og bruke tid.

WebComment