Hvor høy er terskelen for å kjøpe kunst?

Og vil det komme kunstnerne til gode dersom terskelen for å kjøp kunst senkes?

For mange kan det å gå inn i et galleri eller kjøpe kunst på en kunstauksjon oppleves som skremmende. Mange ser på kunstverdenen som formell og utilgjengelig, og føler seg malplassert i et kunstgalleri. I følge Hiscox Art Report 2015 sier 45% av kunstkjøperne at de synes det er mindre skremmende å kjøpe kunst på internett, og når det kommer til nye og yngre kjøpere (under 35 år) sier 63% av de spurte at dette var en viktig årsak til at de handlet kunst på nettet.

I desember i fjor fikk vi i Kulturbyrået Mesén støtte fra Kulturrådet til å gjennomføre en mulighetsstudie om utvikling av en markedsplass på nett for salg av nordisk kunst. Vi har lenge lekt med tanken på å samle og tilgjengeliggjøre norsk kunst for et internasjonalt marked, og har det siste året brukt tid på å undersøke eksisterende salgskanaler på nett, samarbeidsmuligheter og suksesskriterier for å lykkes. Vår motivasjon for dette prosjektet er økt salg av kunst, synliggjøring av nordisk kunst internasjonalt, samt å tilby en markedsplass for omsetning av kunst der provisjonen er gunstig for kunstnerne.

Gjennom arbeidet med mulighetsstudien har vi møtt blant annet flere kunstnere, kunstnerorganisasjoner, gallerier og investorer, og vi har diskutert mange ulike problemstillinger. Kunstnerne og kunstnerorganisasjonene bekrefter våre antagelser om at kunstnere ønsker seg nye kanaler for å selge sin kunst: De ønsker å kunne nå et nytt marked, og de ønsker å forenkle prosessen med å selge til det nettverket de allerede har. Mange kunstnerne er ikke knyttet til et galleri som selger for dem, og noen kunstnerne synes det er krevende å fokusere på både det skapende arbeidet og samtidig skulle markedsføre seg selv og selge sine arbeider.

Mange utfordringer gjenstår i arbeidet med å utvikle et nettsted som skal selge kunst. Bør det være et nettsted der utvalgte kunstnere får tilgang til å selge, eller bør det være åpent for alle? Ønsker kunstnerne å jobbe med presentasjonen av kunstverkene for salg på nett slik at kvaliteten på innholdet på nettstedet blir høy nok, eller bør dette gjøres av andre?

Vi tror at det å samle verk fra norske kunstnere på nett med en direkte kjøpsprosess mellom kunstner og kjøper, vil gi kunstkjøpere og kunstsamlere et nytt og enestående tilbud, og gi kunstnere en ny salgskanal. Vi tror at det produseres mer enn nok kunst av høy kvalitet i Norge til at kunstnerne trenger flere salgskanaler, og at potensielle kunstkjøpere savner et nettsted med god formidling og kuratering.

 

mona olsenComment