Mer kunst!

Evergreen  av Christian Bermudez. Kunst og historiefortelling i Oslos havn som del av Kunst i Oslos temporære kunstprosjekter.

Evergreen av Christian Bermudez. Kunst og historiefortelling i Oslos havn som del av Kunst i Oslos temporære kunstprosjekter.

Kunsten må få en større plass i våre felles omgivelser slik at samfunnet vårt står bedre rustet for fremtidens utfordringer. EY/Gesac-rapporten om kreativ sektor i EU belyser vekstpotensialet for de kreative næringene. Rapporten viser at Europas kulturelle og kreative sektor gir arbeid til 2.5 ganger flere enn bilindustrien og fem ganger flere enn telekommunikasjonssektoren. Den sysselsetter 7 millioner europeere, og har gjennom finanskrisen hatt en sysselsettingsvekst på 0.7 prosent årlig. De kreative næringene seiler med andre ord opp som en av mest interessante næringene fremover. Jeg har lyst til å stille spørsmålet, hva gjør vi for at denne næringen får gode vekstvilkår i Norge?

 

Behovet for kunstpolitikk

Utredningen «Kunstens autonomi og kunstens økonomi» som ble lagt frem i begynnelsen av 2015 kartlegger blant annet kunstnernes økonomi og belyser at kunstmarkedet kan utvikles innen områder som digitalisering, opphavsrett og entreprenørskap. Et sentralt forslag som utredningsleder Vigdis Moe Skarstein fremmer er at kunstpolitikk skal bli et eget politikkområde, med ansvar for blant annet å analysere kunstnernes økonomi og inntektsmuligheter og stimulere til entreprenørskap innen kunstfeltet. Behovet for politikk på området er åpenbart: Kunstnernes primærinntekter er fallende, og det i et næringsområde som er i vekst og utvikling. Sentrale problemstilling i dette er: Hvordan kan markedet utvikles og reguleres slik at kunstnere kan leve av å skape kunst? Hvordan kan politiske initiativ og statlige og kommunale rammevilkår bidra til at kunstnerisk kompetanse blir bedre innarbeidet i samfunnsplanleggingen (f.eks i anbud, utdannelse, byutvikling o.l)? Hvordan kan vi som et moderne samfunn på best mulig måte bruke ressursen kunstnere har og tilbyr?

Hvis man har som politisk utgangspunkt at kunstnerisk aktivitet skal få større spillerom i vårt samfunn, vil en konkret tilnærming til dette være å se på hvordan f. eks. utforming/krav til offentlige anbud, samt planer og rammevilkår for eiendomsutvikling i større grad, kan kreve/etterspørre kunstnerisk aktivitet. Anskaffelser er et virkemiddel som kan benyttes som et strategisk virkemiddel til å utvikle kunstmarkedet. Kunstnere og kunstprodusenter kan tilføre by- og eiendomsutviklingsprosjekter verdifull og nødvendig kompetanse sammen med arkitekter og landsskapsarkitekter i større grad og på en mer innovativ måte enn det gjøres i dag. Kunstfaglige kompetanse bør for eksempel etterspørres og være en del av planer og rammevilkår for by- og stedsutvikling. At det offentlige tar dette inn i planleggingen og legger til rette for å utvikle feltet i nye retninger og på innovative måter, vil være begynnelsen og gi viktige signaler for næringene for øvrig, private og offentlige.

WebComment