Kunsten å finne en god arena

En stor del av arbeidet vårt som kurator og produsent er å finne gode arenaer for prosjekter i tett samarbeid med kunstner. Arenaen skal stemme overens med kunstners ønsker for prosjektet, samtidig som at praktiske og tekniske forhold må ivaretas. Vurdering av formidlingspotensialet til de aktuelle stedene er også en viktig del av prosjektene. Har kunstneren et ønske om å nå ut til en spesiell målgruppe tas dette hensyn til, og en formidlingsstrategi utvikles.

Detaljer

Det er gjennom detaljkunnskap vi får de beste resultatene. Dette berører alt fra kjennskap til fysiske forhold og hvordan folk bruker stedet, til forståelse for hvordan arenaer endrer seg med årstidene. Kunnskap om produksjon og materialbruk er essensiell når vi skal skape tillit mellom oss og eier/forvalter av arenaene. 

Naturlig arena

I prosjekter vi arbeider med i Groruddalen er noen av en slik art at verket blir en naturlig del av stedet etter en viss tid. Dette er tilfellet i LandArt-prosjektet (se bildene) der det ligger i verkets karakter at det utvikler seg i en symbiose med eksisterende natur. Verket forandrer seg med omgivelsene og etterhvert forsvinner det helt.

Vedlikehold

Temporær kunst skal ikke vare evig. Derfor forsøker vi å gjøre avtaler med grunneier eller forvalter om vedlikehold der verkets tilstand følges opp noen år frem i tid. I Groruddalen har vi gjennomført kunstprosjekter på steder som eies/forvaltes av blant annet Kollektivtransport-produksjon, Bymiljøetaten og Obos. 

I våre avtaler kan eier/forvalter selv fjerne verkene når de ønsker det. Likevel ber vi om at kunstverkene får stå oppe så lenge som mulig. Særlig så lenge de ser bra ut. Naturlig slitasje og hærverk vil til slutt gjøre at verkene må fjernes, men dette er en del av det å jobbe med temporær kunst.

mona olsenComment