Å involvere ungdom i kunstprosjekter

Svært mange av kunstprosjektene vi har satt igang i Groruddalen foregår som et samarbeid mellom en kunstner og lokal ungdom. Kunstneren starter med en idé om noe som skal utforskes eller prøves ut, og inviterer ungdom inn i prosessen. Ofte handler prosjektene om identitet og tilhørighet. I løpet av en workshop-periode skaper kunstner og ungdom noe sammen, og det ender opp som en temporær utstilling i offentlig rom et sted i lokalmiljøet.  

 Landartprosjekt ved Alnaelva, 2013

 Landartprosjekt ved Alnaelva, 2013

Utover å være rene kunstprosjekter har workshopene sosiale aspekter ved seg. Kunstverkene er på mange måter et resultat av dialogen mellom kunstneren, som kommer utenfra, og de unge med sin lokale kunnskap og forankring.

Utgangspunktet vårt for å arbeide med kunst i Groruddalen er en nysgjerrighet på Groruddalen som sted. Det virkelige og svært varierte stedet vi opplever når vi reiser med T-banelinje 5 eller 3. Ideer om Groruddalen er skapt gjennom blant annet media, men ungdom som er oppvokst i Groruddalen har sine egne erfaringer om stedet. I møte med kunstnere kan det oppstå spennende meningsutvekslinger som kommer til uttrykk gjennom kunstverkene.

Kunstnerne har arbeidet sammen med ungdom på svært ulike måter. Dette avhenger av personlighet, motivasjon og intensjonen med prosjektet. I hvilken grad resultatene fra prosjektet kan sies å være kunstnerens eget, deltakernes eget, eller et samarbeid mellom dem, vil derfor variere og er ikke vesentlig. Det viktige er at prosjektene har bestått av en fruktbar, dialogbasert prosess, og at kunstverkene gir mening for publikum som opplever dem.

Prosjekt Gatekunst i Groruddalen

Prosjekt Gatekunst i Groruddalen

mona olsenComment